โปรแกรม ดอยอินทนนท์1 วัน(รวมน้ำมัน )

 

เที่ยวดอยอินทนนท์ ยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย ชมดอกไม้นานาพันธ์และสักการะพระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ –แวะชมกาดแม้ว–โครงการหลวง-น้ำตกวชิรธาร-พระธาตุจอมทอง-บ้านถวาย แวะซื้อของที่ระลึก เดินทางกลับที่พัก หากต้องการพาไปดินเนอร์ เพิ่ม 500 บาท

3,000 บาท กรณีที่ต้องการให้ไปส่งดินเนอร์ เพิ่มอีก 500 บาท ไม่เกิน 4 ทุ่ม

โปรแกรมอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแต่ยังมากล้นด้วยบริการ