เชียงใหม่-เชียงราย 2 วัน 1 คืน(รวมน้ำมัน )

เส้นทาง เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด แวะชมน้ำพุร้อนแม่ขะจาน - วัดร่องขุ่น –พระตำหนักดอยตุง –ตลาดชายแดนแม่สาย-สามเหลี่ยมทองคำ

ราคา 7500 บาท

เชียงราย ไปกลับ 1 วัน 4500 บาท(รวมน้ำมัน )

โปรแกรมอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแต่ยังมากล้นด้วยบริการ