โปรแกรมดอยอ่างขาง 2 วัน 1คืนราคา5,500 บาท (รวมน้ำมัน )

ชมโครงการหลวงดอกไม้นานาพันธุ์ (ชากุระเมืองไทย หรือ พญาเสือโคร่ง) ตามฤดูกาล –ชมไร่สตรอเบอรี่-และฐานทัพนอแล สามารถมองเห็นฐานทัพพม่า และชมทิวทัศน์จุดชมวิวดอยอ่างขาง

โปรแกรมดอยอ่างขาง 1 วัน 3,500บาท (รวมน้ำมัน )

หมายเหตุ *

โปรแกรมอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแต่ยังมากล้นด้วยบริกา