โปรแกรม เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน-ปาย 3วัน 2คืน (รวมน้ำมัน )

สถานที่ท่องเที่ยว ถ้ำแก้วโกมล - ทุ่งดอกบัวตอง(ตามฤดูกาล)-กระเหรี่ยงคอยาว-วัดดอยกองมู– โครงการหลวงปางอุ๋ง-หมู่บ้านจีนยูนาน-ถ้ำปลา-ถ้ำลอด-จุดชมวิวกิ่วลม-วัดน้ำฮู-สันติชน-ถนนคนเดิน-วัดพระธาตุแม่เย็น-คอฟฟีอินเลิฟ-สะพานประวัติศาสตร์-ห้วยน้ำดังกลับเชียงใหม่

ราคา 9,000 บาท (กรณีเที่ยวปางอุ๋งหรือรักไทย+500บาท เป็น 9500 บาท)

ปาย 2 วัน 1 คืนราคา 5,500 บาท (รวมน้ำมัน )

1 วันไปกลับ เชียงใหม่-ปาย ราคา 3,300 บาท (รวมน้ำมัน )

โปรแกรมอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแต่ยังมากล้นด้วยบริการ