กติการถตู้เช่าเชียงใหม่ทัวร์                                                                              

รถหนึ่งคันสามารถนั่งได้ 10 คน และหากเกินเวลาเที่ยงคืนคิดเป็นหนึ่งวัน

ขับรถไม่เกิน 3 ทุ่มของวัน หากเกินกว่าเวลาที่กำหนดคิดเพิ่ม 200 บาทต่อชั่วโมง

ข้อห้าม ที่ควรปฏิบัติ

ห้ามสูบบุหรี่ในรถ

ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์ในรถ

และสารเสพติดที่เป็นบ่อนทำลายชาติ

ห้ามนำสุนัขขึ้นรถเด็ดขาด

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ